Zaproszenie na polsko-niemieckie spotkanie w Opolu, 02-04.03.2018 r.

Federalne Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży (BKJ e.V.) razem z partnerem kooperacyjnym, Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA, zaprasza podmioty edukacji kulturalnej i animacji kultury z Polski i Niemiec na polsko-niemieckie spotkanie partnerskie. Spotkanie odbywa się od 02 do 04 marca 2018r. w Opolu.

 

Tematem przewodnim jest "Czego możemy się nauczyć od siebie".
Spotkanie partnerskie służy przede wszystkim jako forum dla wymiany doświadczeń i nawiązanie kontaktów dla doświadczonych i nowych wnioskodawców. Spotkanie służy też przygotowaniu, planowaniu i polepszeniu wspólnych projektów. Uczestnicy dowiedzą się o nowościach z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i otrzymają informacje na temat składania wniosków i ich rozliczenia oraz mogą zasięgać porady zespołu BKJ i PNWM.

 

 

Dla kogo?

Zaproszenie jest skierowane do wszystkich zawodowych jak i niezawodowych multiplikatorów wymiany polsko-niemieckiej z Polski i Niemiec, którzy w 2018 roku planują spotkanie dla multiplikatorów lub wymianę młodzieży. Spotkanie partnerskie jest skierowane do już istniejących polsko-niemieckich partnerstw, jak i nowych zainteresowanych polsko-niemiecką wymianą osób.

 

Język
Językami roboczymi są niemiecki i polski. Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie. Podczas warsztatów partnerskich tłumaczenie będzie wykonane przez pośredników językowych.


Zgłoszenia 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20.12.2018r

Formularz zgłoszeniowy on-line: https://machform.bkj.de/36491

 

Dalsze informacje

Zaproszenie i zgłoszenie w języku niemieckim: https://www.bkj.de/foerderung-und-service/jugendkulturaustausch-organisieren/partnertagung-des-deutsch-polnischen-jugendkulturaustausch-2018.html
Zaproszenie i zgłoszenie w języku polskim: https://www.bkj.de/foerderung-und-service/jugendkulturaustausch-organisieren/spotkanie-partnerskie-polsko-niemieckiej-sieci-mlodziezkulturawymiana-2018.html

 

Po zakończeniu naboru uczestników dostanie Państwo potwierdzenie uczestnictwa jak i dalsze informacje o spotkaniu.

 

Kontakt

W razie pytań, proszę kontaktować się z:

 

Halina Pasitschnyk & Karolina Wiśniewska

internationaler jugend.kultur.austausch
Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V. (BKJ)
Küppelstein 34
42857 Remscheid
Fon +49(0)21 91.79 43 82
Fon +49(0)21 91.79 44 14
Fax +49(0)21 91.79 43 89
wisniewska@bkj.de
pasitschnyk@bkj.de
www.jugendkulturaustausch.de
www.bkj.de 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl