Zaproszenie na 18 czerwca 2019 na konferencję pn. Polskie i niemieckie ubezpieczenie emerytalno-rentowe w ujęciu transgranicznym.

 Szanowni Państwo, w dniu 18 czerwca 2019r. Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli organizuje w Szczecinie konferencję pn. Polskie i niemieckie ubezpieczenie emerytalno-rentowe w ujęciu transgranicznym.

 

 

Celem niniejszego spotkania jest wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z przepisami, możliwościami i wymaganiami związanymi z ubezpieczeniem i prawem do świadczeń emerytalno-rentowych w realiach polsko-niemieckich. W roli ekspertów wystąpią przedstawiciele instytucji  zajmujący się prowadzeniem spraw w ww. zakresie, tj. z polskiej strony: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Narowego Funduszu Zdrowia oraz niemieckiego ubezpieczyciela: Deutsche Rentenversicherung. W programie przewidziane jest także indywidualne doradztwo oraz otwarta rozmowa z uczestnikami spotkania - mieszkańcami i pracownikami transgranicznymi.

TUTAJ POBIERZ:

Zaproszenieprogram wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Monika Żukowska

Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli |  
Kontakt- und Beratungsstelle für deutsche und polnische Bürger

Urząd Miasta Szczecin | Stadtverwaltung Szczecin

Biuro Prezydenta Miasta | Büro des Stadtpräsidenten

Pl. Armii Krajowej 1, Szczecin 70-456

T +48 91 424 51 78, F +48 91 424 51 20

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl