Zaproszenie do składania ofert na dostawę tonerów i tuszy w 2016 roku

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na dostawę tonerów i tuszy w 2016 roku dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie. Oferty wraz z załącznikami prosimy składać do dnia 11.04.2016, do godziny 12:00.

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl