Zapraszamy na 76. Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców „Nauczanie dwujęzyczne jako istotny czynnik rozwoju gospodarczego Euroregionu Pomerania”

Szanowni Państwo,

niniejszym pragniemy serdecznie zaprosić Państwa na 76. Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców „Nauczanie dwujęzyczne jako istotny czynnik rozwoju gospodarczego Euroregionu Pomerania”, które odbędzie się 2 grudnia 2014 roku w Szczecinie.

Forum jest organizowane przez Urząd Miasta Szczecin w ramach projektu transgranicznego „Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania”. Tegoroczne forum będzie miejscem wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów związanych z nauczaniem dwujęzycznym w Euroregionie.

Udział w Forum jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.
Do pobrania zaproszenie, program forum i karta zgłoszeniowa (word lub pdf).
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 27 listopada 2014 r. na adres mailowy: cud.szczecin@um.szczecin.pl lub faxem na numer: +48 91 424 51 20.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Usługowo-Doradczego Euroregionu Pomerania: Anna Szlesińska, tel: (+48) 91 424 53 60, Natalia Woronowicz tel: (+48) 91 424 11 17 lub drogą elektroniczną: cud.szczecin@um.szczecin.pl
 
Mamy nadzieję, że załączony program wzbudzi Państwa zainteresowanie i zachęci do uczestnictwa w tegorocznym forum.
 
Z poważaniem
 
Anna Szlesińska
 
Biuro Prezydenta Miasta
Büro des Stadtpräsidenten
Centrum Usługowo Doradcze Euroregionu Pomerania
Service-und BeratungsCentrum der Euroregion Pomerania
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel.
+48 91 424 53 60, fax +48 91 424 51 20
 
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFRR
Kofinanziert durch EU-Mitteln aus EFRE
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl