Wstrzymanie wypłat refundacji EFRR w programie INTERREG IVA

Szanowni Państwo,

jesteśmy zmuszeni przekazać Państwu informację dotyczącą programu INTERREG IVA, którą otrzymaliśmy z Instytucji Zarządzającej w Schwerinie:

Komisja Europejska po wykryciu nieprawidłowości w działaniu systemu audytowego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim zawiesiła wypłaty refundacji EFRR w programie INTERREG IVA. W tej sytuacji ta niedogodność dotyka polskich beneficjentów Funduszu Małych Projektów znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Natychmiast po otrzymaniu powyższej informacji zwróciliśmy się o pomoc do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie. Znajdujemy się również w ciągłym kontakcie z Instytucją Zarządzającą w Schwerinie. Niestety nie możemy obecnie stwierdzić, kiedy  Komisja Europejska odblokuje płatności dla naszego programu. Wszelkie nowe informacje na ten temat będziemy prezentowali na stronie internetowej SGPEP www.pomerania.org.pl
 
Dyrekcja Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl