Uzupełniający nabór wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów!

Wspólne Biuro Funduszu Małych Projektów ogłasza uzupełniający nabór wniosków o wsparcie projektów realizowanych w ramach „Funduszu Małych Projektów INTERREG IV A” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nabór prowadzony będzie od dnia 24 listopada do dnia 19 grudnia br. do godz. 15.30.

Wnioski należy składać drogą pocztową lub osobiście w kancelarii biura FMP/SPF Al. Wojska Polskiego 164, 71-335 Szczecin, pok. 108 (kancelaria).
O dofinansowanie należy wystąpić minimum miesiąc przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji projektu.

Uwaga!

Realizacja projektu (ramy czasowe) powinna zakończyć się do dnia 28 lutego 2015 r.

Dofinansowaniu będą podlegały w szczególności  małe przedsięwzięcia służące poprawie kooperacji w następującym zakresie: kultura, sport, ochrona środowiska, działania proekologiczne, zdrowie i integracja społeczna,  kształcenie ustawiczne (np. wspólne warsztaty, szkolenia, seminaria, konferencje) itp.

W związku z krótkim czasem realizacji projektów, przedsięwzięcia o szerszym zasięgu (impreza masowa) i stanowiący jej cześć, polsko-niemiecki projekt FMP,  nie będą brane pod uwagę.  Wnioski będą rejestrowane według kolejności wpływu.

Na stronie internetowej www.pomerania.org.pl w zakładce „materiały do pobrania" znajdą Państwo pakiet dokumentów aplikacyjnych dla wnioskodawców Funduszu Małych Projektów Interreg IV A.

Z uwagi na zbliżające się zamknięcie niniejszej edycji FMP informujemy, że czas na rozliczenie projektów jest bardzo krótki. Wobec tego kompletną dokumentację rozliczeniową projektu, przygotowaną zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta, należy złożyć najpóźniej 14 dni po zakończeniu realizacji projektu. Nie przewiduje się też możliwości wydłużania okresu realizacji projektu. Nienależyte i nieterminowe udokumentowanie wydatków w projekcie będzie skutkować uznaniem ich za niekwalifikowane.

Zapraszamy do konsultacji i składania wniosków.

Zespół Naboru i Promocji FMP
Emilia Szczygieł-Lembicz e.szczygiel-lembicz@pomerania.org.pl
Aleksandra Warska ola.warska@pomerania.org.pl
tel.  91 486 29 10


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl