Szkolenie na temat Funduszu Małych Projektów i Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży

15 października br. w Sarbinowie i w Koszalinie na zaproszenie Sekretarza Miasta Koszalina, Tomasza Czuczaka, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania przeprowadziło dwa szkolenia dla wnioskodawców Funduszu Małych Projektów i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Pierwsza część konferencji przeznaczona była dla dyrektorów koszalińskich placówek edukacyjnych, druga zaś, zorganizowana w pięknej Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, dla organizacji pozarządowych, klubów i stowarzyszeń.

Irena Stróżyńska, wicedyrektor biura SGPEP w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na nowe możliwości, przed którymi staną beneficjenci  Programu INTERREG VA i Funduszu Małych Projektów. Omówiła warunki, które spełnić będą musieli partnerzy z Polski i NIemiec, aby uzyskać dofinansowanie na zaplanowane projekty. Z kolei Iwona Kowalczyk, kierująca w Stowarzyszeniu jednostką centralną Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży,  przybliżyła możliwości ubiegania się o dofinansowanie polsko-niemieckich projektów młodzieżowych ze środków PNWM. W tym przypadku nabór projektów jest ciągły. 

 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl