SPOTKANIE EUROREGIONALNYCH JEDNOSTEK CENTRALNYCH PNWM

W połowie maja br. w Wiechlicach koło Zielonej Góry odbyło się spotkanie euroregionalnych Jednostek Centralnych Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) z pracownikami Referatów Wspierania Biura PNWM w Warszawie i Poczdamie. Rozmowy dotyczyły specyfiki koordynacji wymian polsko-niemieckich na pograniczu polsko-niemieckim, nowej procedury wnioskowania i rozliczania projektów online, a także konieczności przeprowadzania kontroli podczas trwania programu polsko-niemieckiego.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl