Seminarium metodyczne dla polskich i niemieckich pedagogów specjalnych organizujących polsko-niemieckie projekty uczniów z niepełnosprawnością

 
 Wymiana bez barier
 
Seminarium metodyczne dla polskich i niemieckich pedagogów specjalnych organizujących polsko-niemieckie projekty uczniów z niepełnosprawnością
 
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza Państwa serdecznie do udziału w seminarium:
Wymiana bez barier
Czy jest możliwe spotkanie polskich i niemieckich uczniów niepełnosprawnych lub/i niedostosowanych społecznie? TAK!
Czy te deficyty mogą być barierami w realizacji udanego polsko-niemieckiego projektu? NIE!
Jeśli podobnie odpowiedziałaś/-eś na oba pytania, do Ciebie właśnie adresujemy nasze seminarium.
Od kilku lat PNWM obserwuje z zadowoleniem wzrost liczby polsko-niemieckich partnerstw i projektów realizowanych przez placówki specjalne dla swoich podopiecznych. Okazuje się, że mimo wielu barier, które stawiają życie i otoczenie, spotkania z rówieśnikami z innego kraju mogą być bardzo dobre jakościowo.
Seminarium adresowane jest przede wszystkim do polsko-niemieckich partnerstw szkół i placówek specjalnych, pracujących z młodzieżą o różnym rodzaju niepełnosprawności. Pedagodzy z Polski i Niemiec, doświadczeni w prowadzeniu projektów, będą mieli możliwość wymienić się doświadczeniami, zdobyć nowe kompetencje, poznać różne metody pracy w ramach kształcenia międzykulturowego.
 
Treści
Wyzwania, z jakimi spotykają się organizatorzy wymian
Wskazówki metodyczne do pracy w polsko-niemieckiej grupie młodzieży niepełnosprawnej lub niedostosowanej społecznie
Best Practice – doświadczenia doświadczonych w realizacji projektów
Film i teatr – metody, które można wykorzystać podczas projektu
Praca nad wspólnym projektem
Wymiana doświadczeń
PNWM i inne instytucje wspierające
 
Termin i miejsce
14 - 17 listopada 2013 r.
Eva Hotel, ul. Księcia Józefa 24A, 30-206 Kraków, www.evahotel.pl
 
Organizator
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM), www.pnwm.org
 
Osoby kontaktowe
Monika Mrówczyńska – trenerka PNWM, monikamrowczynska@gmail.com
Piotr Kwiatkowski – pracownik PNWM, kwiatkowski@pnwm.org
 
Zgłoszenie
Zgłoszenia online (FORMULARZ) wraz z podaniem danych niemieckiej szkoły partnerskiej przyjmujemy do dn. 21.06.2013 r.
Jeżeli z jednej szkoły zgłosi się więcej niż jedna osoba, prosimy o zaznaczenie, w jakiej kolejności miałby zostać dokonany wybór. W przypadku dużej liczby zgłoszeń będziemy zmuszeni ograniczyć liczbę uczestników z jednej szkoły.
Informację o wynikach rekrutacji otrzymają Państwo tylko i wyłącznie drogą mailową (najpóźniej 30.06.13 r.), dlatego konieczne jest podanie adresu mailowego na formularzu zgłoszenia.
 
WAŻNE!
W pierwszej kolejności uwzględniane będą zgłoszenia partnerstw polsko-niemieckich, czyli wtedy, gdy osoba ze szkoły partnerskiej także prześle swoje zgłoszenie.
Jeżeli pozostaną wolne miejsca, rozdysponujemy je pomiędzy osobami bez zgłoszonego partnera.
 
Uczestnicy
Maksymalnie po 12 osób z Polski i Niemiec.
 
Koszty seminarium 100 PLN dla uczestników z Polski
Wpisowe obejmuje koszty zakwaterowania (w pok. 2-os.), pełnego wyżywienia i programu. Istnieje (ograniczona) możliwość zakwaterowania w pokoju 1-os. za dopłatą w wys. 60 PLN/noc
 
Koszty dojazdu polscy uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.
 
Warunki uczestnictwa
Prosimy, aby na seminarium zgłaszały się jedynie te osoby, które mogą uczestniczyć we wszystkich punktach programu, od czwartku do niedzieli włącznie. Tak też prosimy zaplanować swoją podróż.
Późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd (bez uprzedniej zgody PNWM) skutkować będzie dodatkową opłatą w wysokości 200 PLN, którą Państwa obciążymy po szkoleniu. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydamy jedynie osobom, które pozostaną do końca szkolenia.
 
Czego mogą Państwo od nas oczekiwać?
Kompetentnych i doświadczonych prowadzących
Szanujemy różnice, moderujemy i prowadzimy projekt razem tam, gdzie tylko jest to możliwe
Różnorodnych form pracy
Umożliwiamy wypowiadanie się i dyskusje na podstawie Państwa pedagogicznych kompetencji i doświadczeń
Możliwość zadawania trudnych pytań i mierzenia się z nimi pod okiem i przy wsparciu prowadzących
 
Język
Znajomość języka niemieckiego nie jest wymagana. Szkolenie będzie tłumaczone symultanicznie.
 
Prosimy powiadomić również niemieckiego partnera. Dziękujemy!
Szczegółowy opis w języku niemieckim znajduje się pod adresem: AUSSCHREIBUNG, a formularz zgłoszeniowy dla uczestników niemieckich dostępny jest: FORMULAR
 
Liczymy na Państwa udział!
Z poważaniem
Organizatorzy
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl