Seed Money Facility

Instrument finansowy Seed Money Facility uruchomiono 18 lutego 2013 r. Pozwala on na współfinansowanie przygotowania projektów, które przyczynią się do realizacji celów Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Przygotowanie projektu, na które zostanie przyznane wsparcie w ramach mechanizmu seed money nie może trwać dłużej niż 1 rok.

Możliwy poziom dofinansowania (max do 85% kosztów kwalifikowalnych) zamyka się w przedziale między 30 a 50 tys. EUR, a w uzasadnionych przypadkach, np. gdy planowane jest przygotowanie studium wykonalności, kwota ta może być zwiększona do 100 tys. EUR.

W partnerstwie w ramach projektu, ubiegającego się o środki seed money, muszą uczestniczyć co najmniej 3 różne państwa regionu Morza Bałtyckiego (Polska, Dania, Szwecja, Niemcy, Estonia, Łotwa, Litwa, a także Norwegia, Białoruś oraz regiony zachodnio – północnej Rosji).

Instytucją zarządzającą instrumentem finansowym Seed Money Facility EUSBSR jest Investitionsbank Schleswig-Holstein z siedzibą w Rostoku.

Więcej informacji znaleźć można tutaj.

 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl