Ruszył ostatni uzupełniający nabór wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG IV A!

Na wniosek Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz naszego niemieckiego partnera, Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V, członkowie Komitetu Monitorującego Programu INTERREG IV A, przyznali dodatkowe środki na realizację Funduszu Małych Projektów.

Dzięki tej decyzji, wspólne Biuro Funduszu Małych Projektów ogłasza uzupełniający nabór wniosków o wsparcie projektów realizowanych w ramach „Funduszu Małych Projektów INTERREG IV A” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nabór prowadzony będzie od dnia 03 lutego do dnia 17 marca br. do godz. 15.30.

Wnioski (podpisany formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać drogą pocztową lub osobiście w kancelarii biura FMP/SPF Al. Wojska Polskiego 164, 71-335 Szczecin, pok. 108 (kancelaria).

Uwaga!

O dofinansowanie należy wystąpić minimum miesiąc przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji projektu. Realizacja projektu (ramy czasowe) powinna zakończyć się do dnia 31 maja 2015 r.

Dofinansowaniu będą podlegały w szczególności małe przedsięwzięcia służące poprawie kooperacji w następującym zakresie: kultura, sport, ochrona środowiska, działania proekologiczne, zdrowie i integracja społeczna, kształcenie ustawiczne (np. wspólne warsztaty, szkolenia, seminaria, konferencje) itp.

W związku z krótkim czasem realizacji projektów, przedsięwzięcia o szerszym zasięgu (impreza masowa) i stanowiący jej cześć, polsko-niemiecki projekt FMP nie będą brane pod uwagę.

Wnioski będą rejestrowane według kolejności wpływu. Decyzje o dofinansowaniu projektów podejmie Euroregionalny Komitet Sterujący.

Na stronie internetowej www.pomerania.org.pl (podstrona Zespół ds. Naboru i Promocji) w zakładce „materiały do pobrania" znajdą Państwo pakiet dokumentów aplikacyjnych dla wnioskodawców Funduszu Małych Projektów Interreg IV A.

Z uwagi na zbliżające się zamknięcie niniejszej edycji FMP informujemy, że czas na rozliczenie projektów jest bardzo krótki.
Wobec tego kompletną dokumentację rozliczeniową projektu, przygotowaną zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta, należy złożyć najpóźniej 14 dni po zakończeniu realizacji projektu. Nie przewiduje się też możliwości wydłużania okresu realizacji projektu. Nienależyte i nieterminowe udokumentowanie poniesionych wydatków w projekcie będzie skutkować uznaniem ich za niekwalifikowane.

 

Zapraszamy do konsultacji i składania wniosków!

 

Zespół ds. Naboru i Promocji FMP

Aleksandra Warska
tel.  91 486 29 10
ola.warska@pomerania.org.pl


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl