Ruszył konkurs na projekty „seed money” w Programie Interreg Południowy Bałtyk.

Ruszył konkurs na projekty typu „kapitał zalążkowy” (z ang. „seed money”) w Programie Interreg Południowy Bałtyk. Nabór potrwa do 17 czerwca 2017 r. O dotację mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne i prywatne o charakterze non-profit.

Wsparcie w ramach „seed money“ udzielane jest na przygotowanie koncepcji projektowej. Środki projektu mogą zostać wykorzystanie m.in. na poszukiwanie partnerów, wykonanie analizy rynku, warsztaty w celu określenia wartości bazowych wskaźników lub oszacowania zainteresowania potencjalnej grupy docelowej. Informacje dotyczące kwalifikowalności działań i warunków naboru dostępne są w Szczegółowych warunkach konkursu (z ang. Terms of reference).

Wsparcie w ramach tego konkursu można otrzymać na przygotowanie idei projektowej w ramach wszystkich priorytetów Programu Interreg Południowy Bałtyk, w tym m.in. na:

  • poprawę konkurencyjności MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) na rynkach międzynarodowych,
  • transfer innowacji na rzecz MŚP,
  • energię odnawialną i alternatywne źródła energii,
  • zielone technologie,
  • koncepcje mobilności,
  • technologie przyjazne środowisku w transporcie,
  • promocję dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
  • rozwój rynków pracy,
  • wzmacnianie zdolności instytucjonalnych dla współpracy międzynarodowej.

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Wspólnego Sekretariatu, Instytucji Zarządzającej oraz Punktów Kontaktowych.

 

Źródło: Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl