Przez granice

Od kwietnia 2012 roku  wydawajemy czterostronicową wkładkę (dodatek) do codziennej gazety „Kurier Szczeciński”, o zasięgu wojewódzkim.


Dodatek „Przez granice” ukazuje się w każdy ostatni czwartek miesiąca  i trafia do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Tematyką dodatku są sprawy ważne dla  pogranicza polsko-niemieckiego oraz teksty dotyczące programu Interreg IVA Fundusz Małych Projektów.

Poniżej znajdą Państwo wszystkie dodatki "Przez granice", które ukazały się do tej pory.


Przez granice Nr 1 - kwiecień 2012

Przez granice Nr 2 - maj 2012

Przez granice Nr 3 - czerwiec 2012

Przez granice Nr 4 - lipiec 2012

Przez granice Nr 5 - sierpień 2012

Przez granice Nr 6 - wrzesień 2012

Przez granice Nr 7 - październik 2012

Przez granice Nr 8 - listopad 2012

Przez granice Nr 9 - grudzień 2012

Przez granice Nr 1(10) - styczeń 2013

Przez granice Nr 2(11) - luty 2013

Przez granice Nr 3(12) - marzec 2013

Przez granice Nr 4(13) - kwiecień 2013

Przez granice Nr 5(14) - maj 2013

Przez granice Nr 6(15) - czerwiec 2013

Przez granice Nr 7(16) - lipiec 2013

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl