Osie priorytetowe

W oparciu o zidentyfikowane potencjały rozwojowe obszaru wsparcia Program Interreg V A koncentrować się będzie na czterech strategicznych obszarach: natura i kultura, transport i mobilność, edukacja oraz współpraca transgraniczna. Poniższa tabela przedstawia wyodrębnione w Programie osie priorytetowe (OP) wraz z ich szczegółowymi celami, budżetami oraz wskaźnikami produktu i rezultatu.

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl