Okres realizacji projektów w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg IVa 2007-2013 dobiegł końca

Szanowni Państwo,
informujemy, że okres realizacji Funduszu Małych Projektów współfinansowanego w ramach Programu Interreg IVa 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dobiegł końca.
W ramach Funduszu Małych Projektów Interreg IVA zrealizowano wiele ciekawych polsko-niemieckich przedsięwzięć kulturalnych, wspólnych spotkań, imprez sportowych czy różnorodnych warsztatów. Beneficjentami FMP były przede wszystkim samorządy i jednostki im podległe oraz organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
 
 
 
Działania zrealizowane w ramach projektu wzmocniły pojęcie regionalnej identyfikacji i przyczyniły się do lepszego poznania mieszkańców pogranicza oraz wpłynęły na wzmocnienie współpracy polsko-niemieckiej.
Największą liczbę złożonych projektów stanowiły przedsięwzięcia związane z działalnością i wymianą kulturalną – 41,5 proc, na drugim miejscu były projekty o charakterze sportowym – 23,9 procent, a na trzecim projekty, na które składały się wszelkiego rodzaju konferencje, warsztaty czy ćwiczenia jednostek mundurowych (straż, ratownictwo morskie) – 20,9 procent. Pozostałe projekty dotyczyły wymiany doświadczeń w zakresie m.in. edukacji, ochrony środowiska, ekologii czy pomocy społecznej.
 
 
 
Łączna pula środków na realizację przedsięwzięć dofinansowanych z Funduszu Małych Projektów w latach 2009-2015 wynosiła ponad 6 milinów euro.
W ramach Funduszu Małych Projektów Interreg IVA zrealizowano łącznie 583 polsko-niemieckie projekty, w których bezpośredni udział wzięło blisko 150 tysięcy osób. Z tego około 70 tysięcy stanowili Niemcy, a prawie 80 tysięcy Polacy.
 
Ostatnie projekty realizowane były do połowy 2015 roku. Do końca września trwała weryfikacja dokumentacji rozliczeniowych. Dnia 2. października br. złożyliśmy ostatnie rozliczenia projektów do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Część z nich otrzymała już certyfikat i oczekuje na refundację środków. Do tej pory (stan na 30.10.2015) polskim beneficjentom przekazano refundację w wysokości ponad 5 milionów euro. Na refundację środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oczekuje jeszcze około 40 Beneficjentów.
 
W 2015 roku 74. Beneficjentom przekazano łącznie około 330 tysięcy PLN z rezerwy celowej budżetu państwa. W październiku br. złożyliśmy wniosek o przyznanie rezerwy celowej dla 68. projektów na łączną kwotę ponad 470 tysięcy PLN. Środki te zostaną przekazane Beneficjentom w terminie do końca 2015 roku.
 
Informujemy, że dnia 25.09.2015 Komisja Europejska zatwierdziła Program Współpracy Interreg V-A Niemcy/ Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia - Polska.
Natomiast w dniu 30.09.2015 w Szczecinie nastąpiło oficjalne otwarcie Programu Interreg VA, podczas którego przedstawiono główne założenia współpracy transgranicznej.
 
Zapraszamy Państwa na stronę internetową Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): www.interreg5a.info.
 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl