Nowy termin składania ofert oraz sprostowanie informacji z dnia 21.05.2018 r. – dot. zakładki „Zmiany terminu składania ofert oraz wyjaśnienia i modyfikacje do zapytania ofertowego na świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz do publicznej sieci telefonicznej”

Szczecin, dnia 22.05.2018 r.
 
Szanowni Państwo,
 
w nawiązaniu do udostępnionych w dniu wczorajszym (21.05.2018 r.) informacji, tj. odpowiedzi na zapytania wykonawców do treści Zapytania Ofertowego informujemy, że omyłkowo zostały Państwu udostępnione pliki niezawierające daty pisma. Wobec tego, raz jeszcze udostępniamy odpowiedzi na zapytania – tym razem w poprawnej (ostatecznej) wersji oznaczonej datą wprowadzonej zmiany.
 
Jednocześnie, aby rozwiać wszelkie wątpliwości w zakresie wprowadzonych modyfikacji, udostępniamy ujednolicony załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, uwzględniający wszystkie wprowadzone zmiany (wszelkie wprowadzone modyfikacje dotyczą tylko załącznika nr 3).
 
W celu umożliwienia Państwu zapoznania się z wprowadzonymi zmianami wydłużamy termin składania ofert do dnia 24.05.2018 r. do godziny 15:00.  Ponadto informujemy, że Wykonawcy którzy złożyli już oferty mogą je wycofać lub zmienić na wniosek złożony w formie pisemnej, mailowej lub faxem, jeżeli przesłane odpowiedzi na zapytania będą miały wpływ na treść złożonych przez nich ofert.


 
 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl