Lista projektów zatwierdzonych w dniu 3.07.2014 r., w ramach realizacji projektu „Fundusz Małych Projektów – kontynuacja”

W materiałach do pobrania zamieszczona została lista polskich projektów zatwierdzonych przez Euroregionalny Komitet Sterujący  podczas posiedzenia w dniu 3 lipca 2014r.

Zatwierdzono 9 polskich wniosków na łączną kwotę 137 964,00 EUR, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 117 265,00 EUR.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl