Koncepcja transgranicznego rozwoju metropolitalnego Szczecina

Dnia 8 grudnia b.r. odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego projektu „Koncepcja transgranicznego rozwoju metropolitalnego Szczecina”. Przyjęto na nim raport z pierwszego etapu prac nad polsko-niemiecką koncepcją. Celem projektu jest wypracowanie wspólnej wizji rozwoju polsko-niemieckiego obszaru metropolitalnego Szczecina.

Prace nad projektem „Koncepcja transgranicznego rozwoju metropolitalnego Szczecina” rozpoczęły się w 2012 roku. Wówczas podpisano list intencyjny podpisany przez przedstawicieli administracji Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Brandenburgi, Berlina oraz Województwa Zachodniopomorskiego. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania od samego początku jest partnerem projektu.

Szczecin jako jedyna, polska metropolia leżąca na pograniczu polsko-niemieckim ma znaczne oddziaływanie na swoje bezpośrednie otoczenie leżące po stronie niemieckiej. Przygraniczne powiaty Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz Brandenburgi należą do obszarów o najniższej gęstości zaludnienia, stoją przed ogromnymi wyzwaniami wynikającym z depopulacji i starzenia się społeczeństwa. Jedyną z najważniejszych szans na dalsze swoje funkcjonowanie upatrują we współpracy z Polską.

Na warsztatach, które odbyły się w sierpniu 2013 roku w Poczdamie, członkowie Grupy Sterującej w wyniku dwudniowej dyskusji wybrali cztery tematy, które w pierwszej kolejności zostały poddane pogłębionej analizie:

  - Region modelowy energii odnawialnych

  - Ludzie-kultura-język-praca

  - Funkcje miast
 
  - Transport regionalny i mobilność.
 
Raport z prac w powyższych obszarach został przedstawiony dnia 8 grudnia b.r. Grupie Sterującej w Neubrandenburgu. Po wniesieniu uwag zostanie oficjalnie zaprezentowany na konferencji, która odbędzie się w Szczecinie w pod koniec kwietnia 2015 roku.

 

 
Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina chce oprzeć swoją koncepcję rozwoju o budowanie przewag konkurencyjnych :
 
 
1. Przewaga wynikająca z możliwości przejęcia roli głównego ośrodka krajowego, podejmującego
 współpracę z zewnętrznymi układami informacyjnymi, technologicznymi, innowacyjnymi i społeczno-kulturowymi, przede wszystkim z Berlinem, Hamburgiem i regionem Øresund
 
2. Przewaga konkurencyjna wynikająca z bliskości Skandynawii.
Na obszarze TRMSZ odnotowuje się większe w stosunku do reszty kraju zainteresowanie inwestorów i turystów ze Skandynawii. Szczecin wraz z regionem transgranicznym powinien stać się wiodącym ośrodkiem kompetencji skandynawskich.
 
3. Przewaga konkurencyjna wynikająca z lokalizacji portów morskich. Dobry dostęp do transportu morskiego stanowi istotny czynnik lokalizacji działalności wymagającej dostarczenia produktów i surowców oraz możliwości eksportu produktów droga morską.
 
4. Przewaga konkurencyjna w dziedzinie turystyki, zwłaszcza w segmencie turystyki wodnej. Stworzenie wspólnego produktu turystycznego może przynieść efekt synergii, w taki sposób że połączona oferta polska i niemiecka przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności i konkurencyjności na rynku, niż w przypadku izolowanych ofert obu stron.
 
5. Przewaga konkurencyjna wynikająca z oferty dwujęzycznych zasobów ludzkich
 

 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl