Jak zacząć?

 

Realizacja projektu w ramach Programu Współpracy Interreg V A możliwa jest tylko wówczas, gdy do wspólnych działań chętnych jest co najmniej dwóch partnerów: jeden polski i jeden niemiecki.

Zachodniopomorskie miasta, gminy, stowarzyszenia i inne podmioty już od lat prowadzą współpracę z zagranicznymi partnerami. Wiele z nich szczyci się podpisanymi umowami o partnerstwie, definiującymi długofalowy charakter wspólnych działań. Często właśnie w ramach tej wieloletniej współpracy możliwa jest realizacja projektu dofinansowanego ze środków Interreg V A. Zdarza się jednak, iż posiadany partner nie pochodzi z obszaru wsparcia lub nie jest zainteresowany podjęciem nowego projektu. Co wówczas zrobić? Oczywiście należy intensywnie szukać innej placówki czy organizacji, otwartej na proponowane pomysły. W tych poszukiwaniach pomocne jest również nasze Stowarzyszenie i Wspólny Sekretariat – jeśli potrzebują Państwo pomocy, prosimy o kontakt!

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl