Cele główne i szczegółowe

Proces wdrażania EUSBSR oparty został na Planie Działania, zawierającym obszary tematyczne
i działania horyzontalne. Plan Działania jest dokumentem elastycznym, poddawanym rewizjom, mającym na celu dopasowanie kształtu Strategii do bieżących potrzeb i nowych wyzwań w regionie.

Pierwsza rewizja Planu Działania miała miejsce w lutym 2013 r. Doprecyzowaniu uległy role podmiotów wdrażających Strategię na różnych szczeblach: Komisji Europejskiej, państw członkowskich, koordynatorów obszarów tematycznych i działań horyzontalnych oraz liderów projektów flagowych. Nowy Plan Działania doprecyzował także pojęcie projektu flagowego oraz określił ścieżkę postępowania dla projektodawców zainteresowanych włączeniem nowych projektów do katalogu już istniejących projektów flagowych.

Druga rewizja Planu Działania miała miejsce w czerwcu 2015 r.

Plan Działania EUSBSR opiera się na 3 głównych celach: 

1. ochronić morze (Save the Sea), 

2.  połączyć region (Connect the Region),

3. zwiększyć dobrobyt (Increase Prosperity).

Celom głównym towarzyszą cele szczegółowe.  

Save the Sea

 

Ochronić morze

1.1.

Clear water in the sea

Czysta woda morska

 

1.2.

Rich and healthy wildlife

Bogata i zdrowa przyroda

 

1.3.

Clean and safe shipping

Czysta i bezpieczna żegluga

 

1.4.

Better cooperation

Lepsza współpraca

 

Connect the region

 

Połączyć region

2.1.

Good transport conditions

Dobre warunki transportowe

 

2.2.

Reliable energy markets 

Niezawodne rynki energetyczne

 

2.3.

Connecting people in the region

Połączenie ludzi w regionie

 

2.4.

Better cooperation in fighting with cross-border crime

Lepsza współpraca w zwalczaniu przestępczości transgranicznej

 

Increase prosperity

 

Zwiększyć dobrobyt

3.1.

Baltic Sea region as a frontrunner for deeping and fulfilling the single market

Region Morza Bałtyckiego  liderem w pogłębianiu i realizacji  jednolitego rynku

 

3.2.

EUSBSR contributing to the implementation of Europe 2020 Strategy

Wkład EUSBSR w realizację celów Strategii Europa 2020

 

3.3.

Improved global competitiveness of Baltic Sea region

Poprawa globalnej konkurencyjności regionu Morza Bałtyckiego

 

3.4.

Climate change adaptation, risk prevention and management

Adaptacja do zmian klimatycznych, zapobieganie
 i zarządzanie ryzykiem

 

 

Do każdego celu szczegółowego zostały przypisane również odpowiednie wskaźniki.

Od czerwca 2015 r. Strategia posiada 13 obszarów tematycznych (Policy Areas) i 4 działania horyzontalne (Horizontal Actions), w ramach których realizowanych jest kilkadziesiąt projektów flagowych (Flagship Projects).

 


 

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych  

 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl