Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta Funduszu Małych Projektów Interreg IV A

Szanowni Beneficjenci,

w związku z nowelizacją ustawy Prawa zamówień publicznych, która weszła w życie dnia 16 kwietnia 2014 r. zamieszczamy na naszej stronie zaktualizowany Podręcznik Beneficjenta Funduszu Małych Projektów Interreg IVA. Wprowadzone zmiany dotyczą wyłącznie kwestii zamówień publicznych, w tym podniesienia progu zastosowania przepisów ustawy PZP dla zamówień i konkursów z 14.000 euro do kwoty 30.000 euro.

Dodatkowo zamieszczamy zaktualizowany wzór Raportu z realizacji projektu FMP Interreg IVA oraz nowy załącznik do raportu – Zał. 5 Oświadczenie w sprawie źródeł finansowania

Elektroniczna wersja aktualnych dokumentów dostępna jest na naszej stronie internetowej w zakładce "materiały do pobrania".

Podręcznik ma na celu usprawnienie i skrócenie procesu rozliczania wydatków w projektach FMP, poprzez zebranie najważniejszych uregulowań w jednym miejscu tak, aby powstało małe „kompendium wiedzy dla Beneficjentów”. Należy jednakże pamiętać, że niniejszy dokument nie zastępuje obowiązujących dokumentów źródłowych. W przypadku pytań i wątpliwości pojawiających się w trakcie realizacji projektu, prosimy Beneficjentów FMP o kontakt z Zespołem ds. Wdrażania Projektów FMP Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Zalecamy zapoznanie się z podręcznikiem przed realizacją projektu.

 

Zespół ds. Wdrażania Projektów FMP


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl