78. Polsko-niemieckie forum przedsiębiorców Wsparcie inicjatywy edukacji dwujęzycznej dla rozwoju biznesu na obszarze transgranicznym

Szczecińskie Centrum Usługowo Doradcze Euroregionu Pomerania zorganizowało 9 grudnia 2015r. w murach Uniwersytetu Szczecińskiego  polsko-niemiecką konferencję poświęconą edukacji dwujęzycznej na obszarze transgranicznym. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali zarówno przedstawiciele biznesu, działający w Polsce i w Niemczech,  jak i przedstawiciele nauki, samorządów i placówek oświatowych na wszystkich szczeblach edukacji, począwszy od przedszkola, poprzez edukację gimnazjalną i licealną.

Konferencję rozpoczął referat wygłoszony przez Justynę Maziarską-Lesisz, z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poświęcony nauczaniu dwujęzycznego w polskim systemie oświaty. Kolejny punkt widzenia przedstawił Roy Heynlein, prezes firmy Getsix, działającej w Polsce i w Niemczech. W swoim wystąpieniu odniósł się nie tylko do konieczności znajomości języka sąsiada, ale przede wszystkim jego kultury, które to determinują sukces w każdej sferze życia, także zawodowej. Dobrą praktykę z kolei zaprezentowała Joanna Markowska wraz z przedszkolakami z Przedszkola Publicznego Nr 8 w Szczecinie. Dzieci zaśpiewały kilka piosenek w języku niemieckim, a ich nauczycielka podzieliła się swoim kilkuletnim doświadczeniem w nauczaniu języka niemieckiego w przedszkolu. Obie prezentacje wzbudziły zachwyt uczestników konferencji.

Sztandarowy projekt edukacyjny naszego pogranicza  zaprezentowała Regina Metz, dyrektor Polsko-Niemieckiego Gimnazjum w Löcknitz. W filozofię nauczania dwujęzycznego wpisała się także działalność Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 ze Szczecina, zaprezentowana na forum przez Martina Hanfa, nauczyciela języka niemieckiego i historii. 

Konferencję podsumowała wypowiedź Pawła Bartnika, dyrektora Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz Krzysztofa Soski, wiceprezydenta Szczecina. Paweł Bartnik  przedstawił stan wdrażania programu Interreg VA oraz przewidywalny czas uruchomienia naboru wniosków w Funduszu Małych Projektów, natomiast Krzysztof Soska podkreślił wagę edukacji dwujęzycznej i wyzwań, które stoją przed nauczycielami po obu stronach granicy.

 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl