„Chętnie się przyłącze! Polsko-niemieckie centa spotkań i edukacji – dofinansowane przez Unię Europejską”

W niniejszej broszurze przygotowanej wydanej przez Ministerstwo Gospodarki, Budownictwa i Turystyki Meklemburgii – Pomorza Przedniego Wspólna Instytucja Zarządzająca INTERREG IV A, pod redakcją pracowników Wspólnego Sekretariatu Technicznego przedstawiono wybrane projekty dofinansowane w ramach programu INTERREG IVA, będące przykładami dobrej sąsiedzkiej współpracy. Przykładowo partnerzy w projektach budowali wspólnie lub wyposażali ośrodki edukacji i spotkań dla mieszkańców regionu w celu tworzenia nowych ofert, np. w dziedzinie edukacji przyrodniczej i ekologicznej oraz kultury i sportu. Z wymienionych propozycji korzystać mogą nie tylko mieszkańcy, lecz wszyscy, a więc również i Wy Czytelnicy.

„Chętnie się przyłącze! Polsko-niemieckie centa spotkań i edukacji – dofinansowane przez Unię Europejską”
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl