Z przedstawicielami Euroregionów o Funduszach Małych Projektów w przyszłej perspektywie

Prezentacja propozycji nowych rozwiązań w zakresie wdrażania programów transgranicznych i funduszu małych projektów w okresie 2014-2020 była celem spotkania, na które wiceminister Adam Zdziebło zaprosił przedstawicieli euroregionów.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, uwzględniając dotychczasowe doświadczenia i treść rozporządzeń UE przygotowywanych na lata 2014-2020, opracowało propozycje, które pozwolą  dostosować programy do nowych reguł polityki spójności.
 
- W ramach nowych programów transgranicznych euroregiony powinny nadal odgrywać główną rolę  w zarządzaniu funduszami małych projektów – powiedział wiceminister. Zgodnie z propozycją MRR na fundusze te w poszczególnych Programach składałyby się projekty parasolowe realizowane wspólnie przez partnera z Polski (euroregion) i partnera zagranicznego. Ministerstwo popiera także możliwość realizacji projektu parasolowego przez Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.
MRR opowiada się za wprowadzeniem do systemu realizacji mikroprojektów mechanizmu motywacyjnego. - Taką rolę może odegrać opcja zwiększenia funduszy oddawanych do dyspozycji tych euroregionów, które w pierwszych latach realizacji programu dobrze poradzą sobie z absorpcją środków i realizacją wskaźników – wyjaśnił wiceminister.
 
Podczas spotkania, przedstawiciele MRR poinformowali również o postępie prac w grupach roboczych ds. nowych programów transgranicznych oraz o stanie realizacji mikroprojektów.

Spotkanie odbyło się 2 października 2013 r. w Warszawie.
 
 
Informacja pochodzi ze strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - tutaj znajduje się link
 
 
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl