XXI Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

W dniu 19 kwietnia 2017 roku na wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się XXI Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Zebranie poprowadził Dyrektor biura p. Paweł Bartnik wraz ze Skarbnikiem SGPEP p. Tomaszem Czuczakiem. Oprócz informacji o sytuacji finansowej oraz zatwierdzenia planu finansowego Stowarzyszenia na rok 2017, Delegaci zostali poinformowani o stanie wdrażania  projektu parasolowego Fundusz Małych Projektów w Programie Interreg VA oraz bieżącej działalności  Polsko- Niemieckiej Współpracy  Młodzieży. W poczet Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania została włączona Gmina Dolice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl