Wizyta wiceministra Adama Zdziebło w Meklemburgii Pomorzu Przednim

Przyszłość Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanej w programach Polska -Meklemburgia/Brandenburgia oraz Południowy Bałtyk była głównym tematem rozmów wiceministra rozwoju regionalnego Adama Zdziebło ze Stefanem Rudolfem, wiceministrem w Ministerstwie Gospodarki, Budownictwa i Turystyki Meklemburgii Pomorza Przedniego. Spotkanie odbyło się 28 października 2013 r. w Löcknitz.

- Współpraca polsko-niemiecka to inicjatywa, która doskonale się rozwija w ramach zjednoczonej Europy – powiedział wiceminister Adam Zdziebło nawiązując do dotychczasowych dobrych doświadczeń we wdrażaniu programów transgranicznych z zachodnimi sąsiadami z Meklemburgii Pomorza Przedniego i Brandenburgii.

Obie strony podkreśliły wagę prowadzonej od wielu lat współpracy, która przyczynia do integrowania społeczności po obu stronach granicy.

Podczas spotkania, wiceminister Adam Zdziebło przedstawił stronie niemieckiej kilka postulatów odnoszących się do kontynuowanych w latach 2014-2020 programów: Polska-Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia oraz Południowy Bałtyk. Dotyczyły one m.in.: wprowadzenia projektów flagowych - o strategicznym znaczeniu dla obszaru wsparcia, naborów tematycznych – których wprowadzenie powinno doprowadzić do dofinansowania najlepszych projektów oraz wspólnej oceny projektów w przyszłym Programie Polska–Meklemburgia/Brandenburgia.

Strona niemiecka podkreśliła zasadność prezentowanych idei. Uzgodniono potrzebę szczegółowej dyskusji na ich temat na forum międzynarodowych grup roboczych, którym powierzone zostało przygotowanie programów współpracy transgranicznej na lata 2014-2020. - Musimy wypracować najlepsze rozwiązania, które będą optymalne z punktu widzenia współpracujących ze sobą mieszkańców i instytucji oraz oczekiwań Komisji Europejskiej, określającej zasady wdrażania programów – zauważył wiceminister Zdziebło.

W spotkaniu ze strony polskiej wziął udział Paweł Bartnik - dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz ze strony niemieckiej wzięli udział także przedstawiciele brandenburskiego ministerstwa gospodarki i spraw europejskich.

 

 

Informacja pochodzi ze strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - tutaj znajduje się link

 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl