Walne Zebranie Delegatów

W dniu 14 kwietnia odbyło się XX Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Walne miało charakter sprawozdawczy. Odbyło się w sali Anny Jagiellonki na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Dzięki uprzejmości dyrekcji Zamku, przed obradami wszyscy chętni mogli z przewodnikiem, Tomaszem Wieczorkiem, zwiedzić Zamek.

W trakcie posiedzenia przyjęto sprawozdanie z pracy zarządu za 2014 rok oraz sprawozdania finansowe. Był to pierwszy rok działalności nowego zarządu SGPEP pod przewodnictwem zastępcy prezydenta Szczecina, Krzysztofa Soski.

 

Jednym z punktów w programie było przedstawienie informacji dotyczących nowego okresu programowania Programu Interreg V A, Funduszu Małych Projektów oraz Programu Południowy Bałtyk. Z prezentacją którą zaprezentowali dyrektor Paweł Bartnik i jego zastępczyni Irena Stróżyńska, możecie się Państwo zapoznać tutaj.

 

 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl