W dniu 17 grudnia 2015 w Szczecinie świętujemy 20-lecie Euroregionu Pomerania

15 grudnia 1995 roku w Szczecinie, podpisano „Umowę o utworzeniu Euroregionu Pomerania”. Jej sygnatariuszami byli: Komunalny Związek Celowy Gmin Pomorza Zachodniego „Pomerania” (obecnie Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania SGPEP), niemiecki Związek Komunalny „Europaregion Pomerania e.V.” oraz Miasto Szczecin.

 


Celem Euroregionu zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie było, PODEJMOWANIE WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ DLA RÓWNOMIERNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU ORAZ ZBLIŻENIA JEGO MIESZKAŃCÓW PO OBU STRONACH GRANICY.

Euroregion Pomerania od momentu utworzenia miał znaczący wkład w kształtowanie współpracy transgranicznej pomiędzy Meklemburgią-Pomorzem Przednim, Brandenburgią i Województwem Zachodniopomorskim.

Dotyczyło to również zmian, jakie miały miejsce w regionie w czasie przystępowania Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku, do strefy Schengen w roku 2007 czy obowiązującej od 2011 roku zasady swobodnego przepływu pracowników.

Euroregion Pomerania służy wciąż jako laboratorium i miernik stosunków polsko- niemieckich, tutaj też w pierwszej kolejności rozpoznawane są i wyłapywane zarówno problemy jak i możliwości transgranicznej współpracy.

W ramach obchodów 20- lecia Euroregionu Pomerania Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania jak i Związek Komunalny „Europaregion Pomerania e.V. wraz z zaproszonymi gośćmi, przyjaciółmi i inicjatorami współpracy polsko-niemieckej, będą wspominać miniony czas i omawiać przyszłą wspólną perspektywę rozwoju Euroregionu Pomerania.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 12.00 w Trafostacji Sztuki przy ul. Świętego Ducha 4 w Szczecinie.

P R O G R A M

1. Powitanie gości przez obu Prezydentów Euroregionu Pomerania
2. Przywitanie gości przez Prezydenta Miasta Szczecina
3. Przywitanie gości przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
4. Przywitanie gości przez stronę niemiecką:
5. Wręczenie  Nagród Euroregionu Pomerania
6. Wręczenie Srebrnych Odznak Honorowych Gryfa Zachodniopomorskiego 
7. Koncert Baltic Neopolis Orchester
    Fryderyk Chopin Klavierkonzert e-moll,
    Felix Mendelsohn - Sinfonie für Streicher