Stowarzyszenie Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. świętuje 25-lecie istnienia.

Stowarzyszenie  Kommunalgemeinschaft Pomerania powstało w  1992 roku i od tego czasu  zrealizowało dla mieszkańców polsko-niemieckiego pogranicza liczne transgraniczne projekty. Głównym celem Stowarzyszenia, co podkreślali wszyscy mówcy podczas swoich wystąpień,  jest wspieranie samorządów, placówek kulturalnych,  organizacji pozarządowych  i przedsiębiorstw regionu przygranicznego  w partnerskiej polsko-niemieckiej współpracy.

Uroczystość jubileuszowa została zorganizowana 15 grudnia 2017r. w teatrze Uckermärkische Bühnen w Schwedt. To miejsce szczególne dla polsko-niemieckiego pogranicza. Remont teatru sfinansowany został z min. z Programu Interreg, w teatrze odbywają się  przedstawienia w ramach szczecińskiego przeglądu  Kontrapunkt i nierzadko widownię stanowią  polskie grupy szkolne.
Podczas uroczystości jako pierwszy zabrał głos Alexander Badrow, prezydent niemieckiej części Euroregionu Pomerania, podkreślając zaangażowanie wszystkich pracowników Stowarzyszenia w tworzenia przyjaznego polsko-niemieckiego pogranicza. Badrow zwrócił uwagę na liczne projekty transgraniczne (w ramach programów Phare CBC i  Interreg), które przez minione 25 lat przyczyniły się do podniesienia standardu życia mieszkańców pogranicza.
Bernd Schubert, reprezentujący kraj związkowy Meklemburgia Pomorze Przednie, podkreślił niezastąpioną rolę Kommunalgemeinschaft Pomerania w tworzeniu sieci partnerstw i wspieraniu rozwoju regionu.
Z kolei przedstawiciel zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Tomasz Czuczak podziękował niemieckiemu partnerowi za wieloletnią współpracę, zaangażowanie w realizację programów transgranicznych, skierowanych do mieszkańców pogranicza.
Uroczystość zakończył występ Susanne von Lonski i Tilmana Hintze prezentujących szlagiery z musicalu "... o latających słoniach i miłości".
 
 
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl