Rola Funduszu Małych Projektów w kształtowaniu współpracy transgranicznej

W ramach 10. Forum Samorządowego pn. „10 lat Polskich Samorządów w Unii Europejskiej” w dniu 02 czerwca br. odbyło się seminarium pt. „Rola Funduszu Małych Projektów w kształtowaniu współpracy transgranicznej”. Seminarium odbyło się pierwszego dnia Forum równolegle do panelu pt. „Efekty członkostwa w Unii Europejskiej - w stronę Europy regionów”.

W trakcie seminarium Dyrektor Biura Pan Paweł Bartnik podsumował realizację Funduszu Małych Projektów w obecnym okresie programowania. Założenia dot. przyszłości w latach 2014-2020 zaprezentował Pan Tomasz Kołodziejczak przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W konferencji poza pracownikami Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wzięli udział m.in. beneficjenci Funduszu Małych Projektów. 
 
Bardzo ciekawym elementem seminarium była prezentacja wybranych projektów realizaowanych w ramach Funduszu Małych Projektów m.in. Pani Ewa Deląg - Kierownik Związku Gmin Wyspy Wolin, zaprezentowała małe projekty realizowane w obecnej perspektywie finansowej, Pani Marta Górska - koordynator projektów realizowanych przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury oraz Pan Tomasz Wieczorek zaprezentował bardzo interesująco projekt Zamku Książąt Pomorskich Szczecin pn. „Polsko-Niemiecki Przewodnik Szlakiem Mapy Lubinusa."
 
 
 
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl