Przyszłość Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego

W dniach 21-22 marca 2012 roku w Wilnie odbyło się trzecie spotkanie robocze na temat Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR). W spotkaniu uczestniczyło 107 przedstawicieli państw i instytucji zaangażowanych w proces jej wdrażania. Jego organizatorami była Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej oraz INTERact, Punkt w Turku. Zakres merytoryczny spotkania koncentrował się przede wszystkim na próbie podjęcia dyskusji na temat przyszłości Strategii dla regionu Morza Bałtyckiego, którą można było zamknąć w dwóch głównych blokach tematycznych: wspieranie dalszego wdrażania EUSBSR w obecnym okresie programowania oraz zawieranie makro-regionalnych koncepcji zarówno w narodowych dokumentach strategicznych jak i w programach operacyjnych dla przyszłego okresu wsparcia 2014-2020.

 

Przedstawiciele Komisji Europejskiej przedstawili w Wilnie także wstępne wyniki przeglądu Planu Działania dla EUSBSR. Przegląd rozpoczęty został podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej celem rozpoznania działań podejmowanych do tej pory w ramach realizacji założeń Strategii oraz określenia jasnych, precyzyjnych celów na przyszłość, którym z kolei towarzyszyć powinny wskaźniki ilościowe prezentujące poziom realizacji tych celów we wskazanych czasookresach. W wyniku przeprowadzanego przeglądu Komisja Europejska, przy współpracy państw zaangażowanych w realizację założeń EUSBSR, określiła trzy nowe główne cele współpracy w regionie Morza Bałtyckiego: ocalenie morza, rozwój połączeń w regionie i zwiększanie dobrobytu.

 

 

Podczas spotkania w Wilnie wielokrotnie podkreślana była istota działań podejmowanych w ramach realizacji priorytetów określonych w EUSBSR. Podkreślano, iż jej zintegrowane podejście do współpracy w regionie Morza Bałtyckiego zachęca do lepszego opracowywania polityki oraz dostosowywania finansowania i zasobów, co prowadzi do pełniejszej realizacji celów strategii Unii Europejskiej ?Europa 2020?.

 

 

Jako konkluzję można było wynieść oczekiwanie, iż w nowym okresie programowania 2014-2020 wszystkie programy UE w regionie powinny przyczyniać się do realizacji Strategii dzięki dostosowaniu ich priorytetów, projektów i finansowania do wypełniania jej celów i do osiągnięcia w przyszłości wartości dodanej podejścia makroregionalnego.     

 

 

Więcej informacji na temat spotkania w Wilnie można znaleźć na stronie internetowej www.balticsea-region-strategy.eu (informacje dostępne jedynie w języku angielskim). 

 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl