Polsko- niemiecko- szwedzkie pogranicze pod lupą


Po raz pierwszy od chwili powstania Euroregionu Pomerania kompleksowym badaniom poddano polsko – niemiecko - szwedzkie pogranicze  w ramach programu ESPON (projekt Ulysses).Wyniki tych badań zaprezentowali 25 września br. w siedzibie Euroregionu Pomerania Michał Przepiera, dyrektor Biura Strategii UM Szczecin oraz Ewa Kuriata, główny specjalista.
 
Projekt badawczy obejmował okres 15 lat funkcjonowania naszego pogranicza, tj. lata 1995-2010 i miał pokazać trendy rozwojowe i wartości współpracy transgranicznej w Euroregionie Pomerania. Wyniki analiz nie są do końca satysfakcjonujące, gdyż wiele materiałów, szczególnie z pierwszych lat działania polskiej części Euroregionu Pomerania było dla badaczy niedostępnych, jednak sugerowane strategie dla rozwoju Euroregionu Pomerania są godne uwagi i warto je porównać z tworzoną Transgraniczną Strategią Euroregionu Pomerania na lata 2014 -2020. Badacze jako wartość dodaną współpracy transgranicznej w Euroregionie Pomerania wskazali na pogłębienie integracji europejskiej, budowanie dobrych stosunków sąsiedzkich, wspólne wdrażanie i finansowanie programów transgranicznych czy aktywizację przedsiębiorstw, izb handlowych i biur turystycznych.
 

Jako kluczowe dla naszego pogranicza wskazuje się konieczność wspierania rozwoju przedsiębiorczości (głownie małych i średnich przedsiębiorstw; własnej działalności gospodarczej), edukacji (w ramach założenia: uczenie się przez cale życie) oraz szkolnictwa zawodowego. Duży potencjał dostrzeżono również w turystyce pomorskiej. Aby to wszystko mogło jednak funkcjonować poprawić należy infrastrukturę transportową. 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl