Połączone posiedzenie zarządów polskiego i niemieckiego stowarzyszenia

W piątek 27 lutego br., w szczecińskim magistracie odbyło się spotkanie zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz zarządu Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V. Gospodarzem polsko-niemieckiego spotkania był Piotr Krzystek, prezydent Szczecina i jednocześnie prezydent polskiej części Euroregionu Pomerania.
Podczas potkania dyrektorzy obu biur stowarzyszeń przedstawili aktualny stan realizacji Programu INTERREG IVA oraz ustalenia związane z nowym Programem INTERREG VA, w szczególności plany dotyczące Funduszu Małych Projektów.

 


Posiedzenie obu zarządów w szczecińskim magistracie

 

Istotnym punktem spotkania, było podpisanie przez przedstawicieli obu zarządów: Zygmunta Siarkiewicza, prezesa SGPEP, dr Alexandra Badrowa, prezydenta niemieckiej części Euroregionu Pomerania i Piotra Krzystka, wspólnego stanowiska dotyczącego zwiększenia budżetu projektu Funduszu Małych Projektów INTERREG VA do 12,7 % całej alokacji programu, co odpowiada 17 mln Euro (EFRR). Podpisany dokument zostanie wysłany do wszystkich instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).  

Podpisanie dokumentu dot. wspólnego stanowiska obu zarządów w sprawie zwiększenia
puli pieniędzy na Fundusz Małych Projektów INTERREG VA
.
Od lewej: Piotr Krzystek, Prezydent polskiej części Euroregionu Pomerania,
Zygmunt Siarkiewicz, prezes SGPEP i Alexander Badrow, Prezydent niemieckiej części
Euroregionu Pomerania

 

Jednocześnie była to pierwsza wizyta w Szczecinie dr Alexandra Badrowa, Nadburmistrza Stralsundu w roli prezydenta niemieckiej części Euroregionu Pomerania. Obaj prezydenci Euroregionu Pomerania, spotkali się także, by porozmawiać o współpracy w ramach euroregionu. Wśród omawianych zagadnień znalazły się m.in. kwestie dotyczące kształcenia dwujęzycznego i zawodowego.

Przedstawiciele zarządu Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V.

oraz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl