Mamy pieniądze na polsko-niemieckie projekty

Prezydent Miasta Kołobrzeg oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct  zaprosili nas do Kołobrzegu w celu zapoznana się z możliwościami pozyskania środków na działania w ramach Funduszu Małych Projektów oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.  Na spotkanie w dniu 5 kwietnia 2013r. przybyli reprezentanci kołobrzeskich klubów sportowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych i samorządowych oraz szkół. Frekwencja dopisała w szkoleniu wzięło udział około 50 uczestników. Czekamy teraz na Państwa pojekty oraz pomysły.

Do zobaczenia!

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl