Konferencja końcowa Strategii Rozwoju i Działania Euroregionu Pomerania na lata 2021-27.

 Dnia 11 czerwca 2021r. odbyła się konferencja podsumowująca prace nad nową strategią rozwoju Euroregionu Pomerania.  Konferencja odbyła się w formule online i wzięło w niej udział ok. 120 uczestników. Spotkanie otworzyli prezydenci Euroregionu Pomerania: Michael Sack i Krzysztof Soska. Oba podkreślili  szczególne znaczenie strategii jako dokumentu, który został po raz pierwszy przygotowany wspólnie przez polskich i niemieckich członków Euroregionu Pomerania. Sven Friedrich z biura Infrastruktur & Umwelt zaprezentował najważniejsze wypracowane cele przyszłej strategii. Zwrócił też uwagę na metodę przyjętej pracy nad dokumentem. Było to dziesięć  wspólnych polsko-niemieckich warsztatów. Wybrane cztery priorytety z dokumentu Strategii Rozwoju Euroregionu Pomerania 2021-2027 przedstawili: Roman Walaszkowski, dyrektor Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, współpracę naukową, dr Stefan Seiberling z Uniwersytetu w Greifswaldzie, kulturę, dyrektor Teatru w Schwedt André Nicke, współpracę w dziedzinie ochrony przyrody, Igor Szakowski i Agata Suchta z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Bardzo ważne wystąpienia dotyczyły przyszłości funkcjonowania Funduszu Małych Projektów Interreg. Zdecydowane poparcie dla stanowiska Euroregionu w sprawie zachowania dotychczasowej formuły zarządzania funduszem udzielili kierownik Instytucji Zarządzającej Ursula Brautferger, zastępca dyrektora w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Magdalena Bednarczyk-Sokół oraz koordynator krajowy Brandenburgii Karin Müller-Wartig.

Bartłomiej Wierzbicki z Instytucji Zarządzającej w Schwerinie omówił również stan prac nad przyszłym okresem Programu Interreg VIA. Szczególnym doświadczeniem było wystąpienie przewodniczącego Stowarzyszenia Regionów Granicznych Martina Guillermo Ramíreza, który zaprezentował „wielobarwność” sytuacji funkcjonowania euroregionów w całej Europie. Dr Marcin Krzymuski przedstawił swoją analizę dotyczącą proponowanych form funkcjonowania Euroregionu w przyszłości. Przedstawiony dokument jasno wskazuje, że najlepszą formą współpracy w Euroregionie Pomerania powinno być pilne powołanie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Na zakończenie konferencję podsumowywali dyrektorzy biur: Andrea Gronwald i Paweł Bartnik. W swojej wypowiedzi wskazali, że najważniejszym wyzwaniem w następnych latach  będzie odbudowa współpracy transgranicznej, zniszczonej skutkami Covid-19, nauka języka sąsiada, wdrażanie nowych technologii, kontynuacja Polsko-Niemieckiego Festiwalu Młodzieży oraz inspirowanie zrównoważonych kontaktów gospodarczych.

Całą konferencję moderowała Irena Stróżyńska, wicedyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 

 

 

Zdjęcia: Maria Peda

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl