Koncepcja Rozwoju Euroregionu Pomerania na lata 2014 - 2020 zatwierdzona !!!

Dnia 14 czerwca 2013 roku, podczas XV Festiwalu Młodzieży Euroregionu Pomerania w Wałczu, odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Zarządu Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V.

Posiedzenie odbyło się w przepięknej zabytkowej szkole zwanej „Atenami Wałeckimi”, która została wybudowana w XVII wieku. Obecnie mieści się tam Zespół Szkół nr 1 w Wałczu.

W obradach uczestniczyli również wyśmienici goście, pani Anna Mieczkowska - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, pan Bogdan Wankiewicz - Starosta Wałecki oraz pan Zdzisław Kmieć - Burmistrz Człopy.

Podczas posiedzenia zaprezentowano bardzo ważny dokument dla Euroregionu Pomerania tj. "Koncepcja Rozwoju Euroregionu Pomerania na lata 2014 – 2020". W dokumencie można znaleźć najważniejsze wspólne polsko - niemieckie  spostrzeżenia dotyczące procesów zachodzących na obszarze Euroregionu Pomerania oraz propozycje rozwiązania problemów na przyszły okres programowania.

Dokument został zatwierdzony i zostanie wydany po zredagowaniu we wrześniu 2013 roku.

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl