Zaproszenie na Polsko-Niemiecką Giełdę Partnerów

UWAGA! ZMIANA TERMINU!
GIEŁDA PARTNERÓW ODBĘDZIE SIĘ 26 WRZEŚNIA 2013 ROKU. O SZCZEGÓŁACH SPOTKANIA BĘDZIEMY PAŃSTWA INFORMOWAĆ NA ŁAMACH STRONY INTERNETOWEJ.
 
 
 
Löcknitz/Police, 2013-03-11 
Szanowni Dyrektorzy szkół!
 
W regionie przygranicznym istnieje szereg dobrze funkcjonujących przykładów partnerskiej współpracy oświatowej – od przedszkola aż po uniwersytet.
Wciąż jednak widoczne jest zainteresowanie tego typu działalnością ze strony placówek oświatowych, którym jeszcze nie udało się nawiązać takiej współpracy z placówką po drugiej stronie granicy.
 
Wszystkich, którzy działają już w ramach partnerskiej współpracy oświatowej, zapraszamy do udziału w symbolicznych targach edukacyjnych, które odbędą się w czwartek, 25 kwietnia 2013, w Policach.
 
Przygotowana wspólnie z niemieckim/polskim partnerem prezentacja, Państwa doświadczenie i impulsy dotyczące pogłębiania niemiecko-polskich kontaktów i wzajemnego zrozumienia będą stanowić cenne wskazówki i informacje dla pozostałych uczestników. Uczniowie, studenci, wychowawcy i nauczyciele przygotują samodzielne stoisko, na którym przedstawią własny partnerski projekt oświatowy i będą mogli nawiązać rozmowy z pozostałymi uczestnikami.
 
Prosimy przekazać to zaproszenie swojemu niemieckiemu/polskiemu partnerowi.
 
Naszym głównym celem jest dodanie odwagi „nowym“ wśród nas, a więc placówkom oświatowym, które dopiero chcą taką współpracę nawiązać, oraz zaoferowanie im naszej pomocy i wsparcia.
 
Targi te będą finansowane ze środków Małego Funduszu UE, INTERREG IVa
 
Proszę o przesłanie nam do 21.03.13 informacji, czy są Państwo zainteresowani udziałem w tych targach.
 
 
Gerhard Scherer                                                        Beata Golisowicz
Dyrektor                                                                    Dyrektor
Szkoły Europejskiej                                                   Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza
Niemiecko-Polskiego Gimnazjum                             w Policach     
w Löcknitz
 
 
 
Przebieg obrad:
 
09.00 Uhr       Przyjazd przedstawicieli placówek partnerskich i przygotowanie stoisk
 
10.00 Uhr       Powitanie i otwarcie targów edukacyjnych przez przedstawicieli Ministerstwa Nauki, Oświaty i Kultury Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz Województwa Zachodniopomorskiego
 
10.20 Uhr       Początek targów i prezentacji
 
11.00 Uhr       Warsztaty dla placówek, które są zainteresowane partnerską współpracą oświatową, a nie mają jeszcze żadnego partnera
 
                         Przebieg:
-                      Przedstawienie placówek i priorytetów w przyszłej współpracy
 
-                      Utworzenie grup roboczych – na podstawie wskazanych priorytetów oraz rodzaju placówek
 
                        -          Zebranie pierwszych idei i terminów
  
Kierownictwo :          Gerhard Scherer – Niemiecko-Polskie Gimnazjum w Löcknitz
Krystyna Wiśniewska – Zespół Szkół w Policach
 
 
12.30 Uhr       Możliwości finansowego wspierania niemiecko-polskich projektów
 
- Przedstawiciele biur Związku Komunalnego Euroregionu Pomerania i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
 
 
13.30 Uhr       Przerwa na kawę i przekąski
 
 
14.15 Uhr       Runda finałowa: wymiana informacji o przyszłych wspólnych projektach, mających służyć rozwojowi naszego Euroregionu
 
15.00 Uhr       Pożegnanie
 
 
 
Wskazówki :
 
-          W razie potrzeby możliwy jest wspólny dojazd do Polic: zbiórka przy Hali Randow koło
      Gimnazjum w Löcknitz o godz. 8.15 
 
-    Tłumacze będą do dyspozycji uczestników
 
-    Uczestnicy przywożą sprzęt i materiały niezbędne do prezentacji – na miejscu są tylko stoły i     krzesła
 
 
 

 

 
 
W załączniku znajduje się formularz potwierdzenia udziału w Polsko-Niemieckich Targach Edukacyjnych. Należy go przesłać do dnia 21.03.2013 roku na następujący adres:
 
Europaschule
Deutsch-Polnisches Gymnasium Löcknitz
z. Hd. Herrn Scherer
Fr.-Engels-Str. 5-6
17321 Löcknitz
 
Telefon:          039754/21179
Fax:                 039754/21179
E-Mail:            dpg-l@t-online.de 
 
 
 
 
 
 
Dziękujemy bardzo!poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl