Zaczęło się w Gdańsku… – seminarium metodyczne dla nauczycieli-organizatorów polsko-niemieckich wymian uczniów

Zaczęło się w Gdańsku… – seminarium metodyczne dla nauczycieli-organizatorów polsko-niemieckich wymian uczniów
 
Dom Pojednania i Spotkań (DMK) w Gdańsku i Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zapraszają nauczycieli z Polski i Niemiec do udziału w seminarium metodycznym z zakresu edukacji historyczno-obywatelskiej i pedagogiki miejsc pamięci. Szkolenie odbędzie się w dniach 12-16.08.2013 w Gdańsku. 
 
Program spotkania

Celem warsztatów jest wyposażenie uczestników w metody pracy z polsko-niemieckimi grupami uczniów podczas wizyt w miejscach pamięci oraz poruszenie trudnej tematyki historycznej w trakcie wspólnych spotkań.

 
Tematy i metody:
           Wizyta w miejscu pamięci jako element wymiany polsko-niemieckiej
           Pedagogika miejsc pamięci związanych z II wojną światową
           Wskazówki metodyczne do wizyty miejsc pamięci
           Różnice w doświadczeniach grupy polskiej i grupy niemieckiej
           Literatura jako medium pamięci
           Film jako narzędzie edukacyjne
           Pytania niewygodne jako wyzwanie
           Praca nad wspólnym projektem
           Open Space: czas na wymianę doświadczeń
 
Informacje organizacyjne
Grupą docelową projektu są polscy i niemieccy nauczyciele ze szkół partnerskich (12+12). Koszt seminarium to 100 PLN dla uczestników z Polski.
 
Osoba kontaktowa:
 Jakub Garsta
koordynacja[at]dmk.pl
Agnieszka Błaszczak
evs[at]dmk.pl
Dom Pojednania i Spotkań
ul. Św. Trójcy 4, 80-822 GDAŃSK
 
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w ulotce (w załączeniu)
 
Zgłoszenia należy przesłać do 15 kwietnia 2013 r
Formularz zgłoszeniowy:
 poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl