Współpraca z Bawarią. Konferencja partnerów, Babenhausen 3-6 kwietnia 2014

Na początku kwietnia br. w małej bawarskiej miejscowości Babenhausen odbyło się tradycyjne, coroczne spotkanie partnerów, realizujących wspólnie polsko-niemieckie projekty młodzieżowe. Historia spotkań kierowników grup z Bawarii i zachodniopomorskiego sięga lat dziewięćdziesiątych. Konferencje służą wzmacnianiu istniejących partnerstw, poszerzaniu sieci kontaktów oraz edukacji interkulturowej. To miejsce i moment, kiedy rozmawia się otwarcie o sukcesach wymian, o planach na przyszłość, ale przede wszystkim dyskutuje o problemach i przeszkodach, na które napotykają partnerzy. Wymienić wśród nich można zarówno odmienne przepisy prawne, warunkujące czas realizacji projektu, liczbę osób uczestniczących w spotkaniu, liczbę opiekunów po każdej ze stron, ale także różnice kulturowe i inne oczekiwania wobec projektów międzynarodowych. Efektem każdorazowego spotkania jest wypracowanie i podpisanie porozumienia, w którym zawarte są uwagi, dotyczące wzajemnej współpracy organizacji dachowych (Bawarskiego Koła Młodzieży i Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania), a także wymienione są  wszystkie zaplanowane na dany rok projekty młodzieżowe, realizowane zarówno w Bawarii jak i w województwie zachodniopomorskim. Podpisane porozumienie daje partnerom gwarancję wsparcia finansowego.
Gospodarzem tegorocznego spotkania była młodzieżowa placówka kształceniowa Jugendbildungs - und Begegnungsstätte Babenhausen, która w roku ubiegłym gościła po raz pierwszy u siebie młodzież z Łobza i Münsterhausen. Było to spotkanie młodzieżowych orkiestr dętych. -"Dziesięć lat czekałem na takiego partnera -powiedział po warsztatach Dariusz Ledzion, dyrektor Łobeskiego Domu Kultury. W 2013 roku ciężko pracowaliśmy na warsztatach w Babenhausen, w tym roku młodzi muzycy z Münsterhausen przyjeżdżają do Łobza i już na Zielone Świątki zagramy wspólny repertuar dla polskiej publiczności, cieszył się D. Ledzion.
Łobez stał się w ostatnich latach liderem polsko-bawarskich projektów młodzieżowych. Zawsze otwarty na propozycję współpracy, od lat zaprzyjaźniony i współpracujący z bawarską gminą Affing, nie waha sie inicjować nowych projektów, a następnie partnerstw. Co ciekawe, taki entuzjazm jest zaraźliwy. Już w tym roku do grona sympatyków Bawarii dołączył Zespół Szkół Publicznych w Radowie Małym (k. Łobza).
Stefan Stoll, kierownik placówki młodzieżowej w Oberschleißheim, pedagog sztuki, od dwóch lat współpracujący z Domem Kultury w Łobzie, zakochał się w szkole w Radowie Małym. Pedagogów i artystów z Radowa poznał ubiegłego lata podczas projektu polsko-bawarskiego. Największe wrażenie zrobili na nim jednak polscy uczniowie: kreatywni, otwarci, nie bojący się nowych, także dużych form sztuki. Dlatego właśnie do międzynarodowego projektu edukacyjnego (wspieranego przez Ministerstwo Kultury w Bawarii) na partnera projektu wybrał szkolę w Radowie Małym. Ewa Radanowicz, dyrektor placówki bez wahania przyjęła propozycję współpracy, choć partnerzy z Niemiec postawili jej wysoko poprzeczkę. Okazało się, że pierwsze spotkanie musi się odbyć najpóźniej za trzy miesiące w Radowie Małym, a uczestnikami projektu mają być wszyscy uczniowie wybranych dwóch klas. Należy ponadto opracować koncepcję spotkania, zgodną z oczekiwaniami ministerstwa, ale także aplikować o środki i uzyskać dofinansowanie z PNWM, co jednak najtrudniejsze, przygotować nauczycieli i młodzież na spotkanie. Jednak już kilka dni po konferencji w Babenhausen na biurku jednostki centralnej PNWM w Szczecinie leżała gotowa koncepcja i program spotkania, wniosek o dofinansowanie PNWM, a także lista wydarzeń artystycznych i warsztatów, w których będzie mogła uczestniczyć młodzież z obu krajów. W takiej sytuacji zrozumiałe wydają się słowa Stefana Stolla - "miałem ogromne szczęście, że spotkałem takich partnerów".
Warto także wspomnieć o projektach baletowych, które od trzech lat z sukcesem realizuje szczecińskie Ognisko Baletowe i Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Bayreuth. Młode baletnice spotykają się dwa razy do roku, w kwietniu w Szczecinie, w lipcu w Bayreuth wspólnie trenując, ale także spędzając po prostu ze sobą czas. Taniec, podobnie jak muzyka stał się dla nich językiem komunikacji i wspólną pasją.
Kolejni nasi podopieczni, to Zespół Szkół Nr 8 w Szczecinie i Gymnasium Regiomontanus w Hassfurcie, a także Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej wraz z Fachoberschule Hof. Szkoły na stałe wpisały się w mapę współpracy polsko-bawarskiej. Co roku realizują spotkania, które mają różnorodne punkty ciężkości, sport, kulturę, animacje językowe, czy warsztaty artystyczne.
      W tegorocznym Porozumieniu, podpisanym przez Bawarskie Koło Młodzieży i Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania znalazło się 15 projektów młodzieżowych, które swoją różnorodnością i kreatywnością wzbogacą nasz region, młodzieży dostarczą nowych wrażeń, a nauczycielom - impulsów do dalszej pracy. Bawarskie Koło Młodzieży zgłosiło także chęć pomocy w znalezieniu w Bawarii partnera dla Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (które współpracuje już w zakresie wymian młodzieżowych z pięcioma niemieckimi landami) oraz szkoły o profilu artystycznym dla Liceum Plastycznego w Szczecinie, od roku stara się zainteresować swoimi warsztatami placówki edukacyjne Bawarii. 
Zmiany, jakie dokonują się w życiu młodych osób uczestniczących w wymianach międzynarodowych poparte są juz dowodami naukowymi (prof. dr Alexander Thomas, Uniwersytet w Ratyzbonie). Należy więc stwarzać naszej młodzieży jak najwięcej możliwości konfrontacji z rówieśnikami z innych krajów, poznania dzięki temu siebie, swoich możliwości, ale także możliwości, jakie otwiera przed nimi świat. Dlatego szczególne podziękowania kierujemy w stronę osób, które z zaangażowaniem, poświęceniem własnego czasu angażują się w przygotowywanie, przeprowadzanie i na koniec rozliczanie projektów młodzieżowych. Bez nich wiele z tych pięknych spotkań nigdy nie mogłoby się odbyć.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl