Szkolenie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Dwie szczecińskie jednostki Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży: Jednostka Centralna PNWM w Szczecinie, działająca przy Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, organizują dla Państwa szkolenie na temat zasad wspierania polsko-niemieckiej wymiany młodzieżowej. Szkolenie odbędzie się od 10 do 12 października 2014 roku w Połczynie-Zdroju i skierowane jest do osób zajmujących się wymianą młodzieżową lub pragnących taką współpracę zapoczątkować.

Program oraz formularz zgłoszeniowy uzyskają Państwo w tutaj.

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl