Szkolenie "klasa – grupa – proces"

Zapraszamy na szkolenie "klasa – grupa – proces". Szkolenie podejmuje temat znaczenia procesów grupowych w wymianie polsko-niemieckiej, zakładając, że klasa jest grupą.

Serdecznie Państwa zapraszamy na szkolenie pt.

klasa – grupa – proces cz. I

Procesy grupowe w polsko-niemieckiej wymianie szkolnej

Szczecin, Al. Wojska Polskiego 164

15.02.2012 godz. 9.30-17.00

 

Szkolenie podejmuje temat znaczenia procesów grupowych w wymianie polsko-niemieckiej, zakładając, że klasa jest grupą.

Niezależnie od tego, czy sobie to uświadamiamy, czy nie, procesy grupowe mają miejsce zarówno w klasach szkolnych jak i grupach, w których młodzież spotyka się na wymianie. Uzmysławiając sobie te procesy mamy możliwość kształtowania dynamicznych procesów edukacyjnych, zarówno podczas lekcji, jak i wymiany. Ponadto spojrzenie na procesy grupowe zmienia naszą perspektywę i może przyczynić się do znalezienia rozwiązań w sytuacjach, które często wydają nam się beznadziejne.

 

Grupa docelowa

Ok. 20 nauczycieli zaangażowanych w polsko-niemiecką wymianę młodzieży.

Z jednej szkoły mogą zgłosić się maksymalnie 2 osoby. Wyjątki muszą zostać uzasadnione.

 

Cel

Nazwanie, skategoryzowanie i ocena dotychczasowych doświadczeń (sytuacji grupowych, indywidualnych zachowań uczestników, zachowań prowadzących). Refleksja dotycząca tych przeżyć i nowych doświadczeń, powstałych podczas szkolenia spowoduje, że będziemy się zachowywać bardziej świadomie i być może zmienimy/skorygujemy styl naszego działania.

 

Styl pracy i treści szkolenia

®        teoria, wykład i ćwiczenia

®        „uczenie się poprzez doświadczenie” w oparciu o autorefleksję

®        wymiana doświadczeń

 

Termin i miejsce

Szczecin, Al. Wojska Polskiego 164, 15.02.2012 w godz. 9:30 – 17:00

 

 

Zgłoszenia

Obowiązuje kolejność wpłynięcia zgłoszenia. Formularz zgłoszeniowy należy odesłać faksem na numer 91 48 612 68  lub mailem pnwm@pomerania.org.pl. Znajduje się on w zakładce "materiały do pobrania".

 

Koszty

Szkolenie jest bezpłatne.

Koszty szkolenia (referenci, materiały, obiad, napoje) finansuje Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Koszty podróży ponoszą uczestnicy.

 

Organizacja i zapytania

Iwona Kowalczyk , Magdalena Grześkowiak

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Tel. 91 48 608 05

pnwm@pomerania.org.pl

 

Referenci

Anett Quint – rocznik 1970; Trenerka PNWM. Posiada  20-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu wymian polsko-niemieckich oraz kształceniu i szkoleniu dorosłych.

Iwona Łatwińska – rocznik 1980; tłumaczka języka niemieckiego. Prowadzi międzykulturowe spotkania młodzieży. Współpracuje z licznymi organizacjami z Polski i Niemiec.

 

 

W przyszłości istnieje możliwość zorganizowania dwóch całodniowych szkoleń (w godz. 9:30-17.00) dotyczących następujących zagadnień:

·     I cz. Poznajemy procesy zachodzące w grupie oraz fazy grupowe na tle struktury klasy z uwzględnieniem nauczania szkolnego jako procesu długofalowego. Poprzez ćwiczenia praktyczne i refleksję wypracujemy odpowiednie dla każdej fazy kroki, które może podjąć nauczyciel, aby prawidłowo sterować procesami w grupie i odpowiednio interweniować. Ponadto wymienimy się własnymi doświadczeniami dot. dynamiki grupy, jaka zachodzi w klasie na przykładach sytuacji dnia codziennego w szkole.

·     II cz. Role w grupach, role prowadzących / moja rola jako prowadzącego, praca nad rozumieniem ról z uwagi na własną biografię/socjalizację.

Część II stanowi kontynuację części I i nie może stanowić odrębnej oferty.

Natomiast I część może zostać przeprowadzona jednorazowo, bez konieczności przeprowadzenia części II.

Istnieje możliwość umówienia się z referentami na miejscu w celu ew. ustalenia terminu przeprowadzenia części II szkolenia.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl