Szkolenia/Konferencje


Polsko-niemiecka konferencja dla koordynatorów wymian młodzieżowych

Jednostka Centralna Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Szczecinie we współpracy z Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. – Jednostką centralną PNWM w Pasewalku organizuje polsko-niemiecką konferencję dla koordynatorów polsko-niemieckich projektów młodzieżowych Spotkanie odbędzie się w Szczecinie, w Międzynarodowym Centrum Studiów i Spotkań im. Dietricha Bonhoeffera w dniach 12-14 listopada 2012 roku. 

Konferencja przeznaczona jest dla osób realizujących polsko-niemieckie wymiany szkolne i pozaszkolne. Szczególny nacisk położony zostanie na interkulturowość oraz zarządzanie projektami, animacje językowe oraz wprowadzone niedawno nowe formularze wniosków i rozliczeń. Szkolenie poprowadzą dla Państwa trenerzy PNWM Magdalena Sambor i Falko Reichardt. 

Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie i przyjmie przede wszystkim formę dyskusji i pracy w małych grupach. 

Koszt udziału w seminarium dla uczestników polskich wynosi 40zł i obejmuje koszt noclegu, wyżywienia, tłumaczenia i prowadzenia warsztatów. Wpłat należy dokonać po zakwalifikowaniu na szkolenie, numer konta bankowego zostanie Państwu podany drogą mailową. 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, obowiązuje kolejność nadsyłanych zgłoszeń. Dla jednej placówki przewidziano maksymalnie 2 miejsca. 

 

Formularz zgłoszeniowy oraz program konferencji znajdą Państwo w materiałach do pobrania działu PNWM, należy go dostarczyć mailem
(pnwm@pomerania.org.pl) najpóźniej do dnia 05.11.2012 r. 

 

 

Jednostka Centralna Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Al. Wojska Polskiego 164

71-335 Szczecin

Tel. 91 486 08 05 

e-mail: pnwm@pomerania.org.pl
 

 
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez osoby zajmujące się prowadzeniem międzynarodowych spotkań młodzieży, organizujemy szkolenia, seminaria i warsztaty dla animatorów wymiany szkolnej i pozaszkolnej. Spotkania takie mają na celu zarówno objaśnienie procedur składania i rozliczania wniosków o dofinansowanie, jak również podniesienie kwalifikacji opiekunów grup młodzieżowych, wymianę doświadczeń między nimi, omówienie problemów występujących w trakcie spotkań oraz wspólne wypracowanie kreatywnych metod pracy z młodzieżą.
Na początku każdego roku budżetowego organizujemy w Szczecinie jednodniowe szkolenia dla wnioskodawców PNWM z województwa zachodniopomorskiego. Wyjaśniamy wówczas zasady ubiegania się o dofinansowanie ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, zasady składania i prawidłowego wypełniania wniosków oraz ich rozliczania. Szkolenia te są bezpłatne. Na prośbę podmiotów prowadzimy podobne szkolenia we wszystkich zrzeszonych w Stowarzyszeniu gminach.
Organizujemy również kilkudniowe seminaria, warsztaty dla animatorów wymian młodzieżowych, którzy pragną podnieść swoje kompetencje. Charakter tych spotkań jest dość szeroki, obejmuje między innymi następujące tematy: nauczanie interkulturowe, pedagogikę spotkań międzynarodowych, animacje językowe, stereotypy i konstruowanie programu wymiany.
W tradycję Euroregionu Pomerania wpisały się organizowane co roku polsko-niemieckie konferencje dla współpracujących partnerów. Są one okazją do wymiany doświadczeń, przedstawienia realizowanych projektów i wypracowania nowych płaszczyzn współpracy.

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl