Polsko-niemieckie projekty na wodzie. Giełda partnerska

 

Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - Jednostką Centralną PNWM, organizuje projekt specjalistyczny dla osób, realizujących projekty młodzieżowe z elementami żeglarstwa, kajakarstwa oraz edukacji ekologicznej. Spotkanie odbędzie się w Szczecinie nad Jez. Dąbie w dniach od 8 do 11.09.2014.
 
Temat spotkania
Jak przygotować młodzież do projektu na wodzie? Czy wszyscy uczestnicy muszą znać żeglarskie ABC? Jak wprowadzać zasady bezpieczeństwa na wodzie? Czy żeglarzy obowiązuje savoir vivre na wodzie? Kto jest najważniejszy na jachcie? Jak wygląda dynamika grupowa podczas polsko-niemieckich projektów na wodzie? Jak interesująco edukować młodzież w zakresie edukacji ekologicznej? Na te pytania odpowiedzą specjaliści z Centrum Żeglarskiego w Szczecinie oraz pracownicy Biura PNWM i jednostek centralnych PNWM.
W trakcie spotkania będziemy żeglować po Jeziorze Dąbie, po Odrze, wpłyniemy w jej boczne ramiona: Regalicę i Parnicę oraz w małe i urokliwe kanały, które stanowią część Międzyodrza. Uczestnicy wezmą udział w ekspedycji popularno-naukowej na Wyspę Sadlińskie Łąki, gdzie żył i prowadził swoje badania Paul Roubien, a także odbędą ekspedycję kajakową po rzece Płoni oraz poznają morski charakter centrum Szczecina z pokładu żaglowca "Olander".
Podczas rejsów zostaną przeprowadzone warsztaty " Odkrywamy samego siebie poznając innych w działaniu", które można wykorzystać realizując własne projekty. Woda jest świetną platformą do samokształcenia, nabywania umiejętności społecznych, potrzebnych w codziennym życiu. Obowiązki przydzielone uczestnikom wspólnego rejsu stworzą niepowtarzalne ramy do nauki współpracy, odpowiedzialności za siebie i kolegów oraz odnalezienia się w nowych, nieznanych sytuacjach.
Grupie towarzyszyć będą doświadczeni żeglarze - pedagodzy, a także ornitolog i historyk. Podczas zajęć na wodzie uczestnicy obserwować będą bogatą faunę i florę Jeziora Dąbie, poznają także interesujące informacje o życiu i działalności Paula Roubiena.
 
Grupa docelowa
Do udziału w projekcie zaproszeni są nauczyciele i multiplikatorzy, realizujący polsko-niemieckie projekty młodzieżowe. Ramy spotkania stworzą także możliwość nawiązania nowych polsko-niemieckich partnerstw, stąd zapraszamy także tych, którzy jeszcze nie mają doświadczenia i dopiero chcą je zdobyć. Na spotkaniu obecny będzie tłumacz.
 
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy i program, znajdują się tutaj
Koszt uczestnictwa w seminarium:
150 zł - uczestnicy z Polski (wpłaty na rachunek bankowy organizatora prosimy dokonywać dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia)
50 euro - uczestnicy z Niemiec (opłata przyjmowana na miejscu)
 
Zgłoszenia można nadsyłać mailem na adres: biuro@ptsm.szczecin.pl do 15 sierpnia 2014. W związku z ograniczoną liczbą miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń.
 
Kontakt
Maria Syrek
tel. +48 609610406
tel. +48 91 4553264
e-mail: biuro@ptsm.szczecin.pl
 
Zakwaterowanie
Camping Marina PTTK
ul. Przestrzenna 23
http://www.campingmarina.pl/
 
 
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl