Polsko-niemiecka konferencja dla koordynatorów wymian młodzieżowych

Jednostka Centralna Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Szczecinie we współpracy z Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. – Jednostką centralną PNWM w Pasewalku organizuje polsko-niemiecką konferencję dla koordynatorów polsko-niemieckich projektów młodzieżowych Spotkanie odbędzie się w Szczecinie, w Międzynarodowym Centrum Studiów i Spotkań im. Dietricha Bonhoeffera w dniach 12-14 listopada 2012 roku.


 

Konferencja przeznaczona jest dla osób realizujących polsko-niemieckie wymiany szkolne i pozaszkolne. Szczególny nacisk położony zostanie na interkulturowość oraz zarządzanie projektami, animacje językowe oraz wprowadzone niedawno nowe formularze wniosków i rozliczeń. Szkolenie poprowadzą dla Państwa trenerzy PNWM Magdalena Sambor i Falko Reichardt. 

 

Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie i przyjmie przede wszystkim formę dyskusji i pracy w małych grupach.    

 

Koszt udziału w seminarium dla uczestników polskich wynosi 40zł i obejmuje koszt noclegu, wyżywienia, tłumaczenia i prowadzenia warsztatów. Wpłat należy dokonać po zakwalifikowaniu na szkolenie, numer konta bankowego zostanie Państwu podany drogą mailową.    

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, obowiązuje kolejność nadsyłanych zgłoszeń. Dla jednej placówki przewidziano maksymalnie 2 miejsca.  

 

 

Formularz zgłoszeniowy oraz program konferencji znajdą Państwo w materiałach do pobrania działu PNWM, należy go dostarczyć mailem
(
pnwm@pomerania.org.pl
) najpóźniej do dnia 05.11.2012 r.

 

 

 

 

Jednostka Centralna Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Al. Wojska Polskiego 164

71-335 Szczecin

Tel. 91 486 08 05

 

e-mail: pnwm@pomerania.org.pl

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl