Obszar wsparcia i beneficjenci

Program Południowy Bałtyk 2014-2020 obejmuje rejony przybrzeżne pięciu państw członkowskich Unii Europejskiej:

 • Niemiec (następujące dystrykty (Landkreise) Meklemburgii-Pomorza Przedniego: Nordwestmecklenburg, Rostock, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald oraz wolne miasto (kreisfreie Stadt): Rostock),
 • Danii (regionalna gmina Bornholm oraz region Zealand - podregiony: Østsjælland, Vest- og Sydsjælland),
 • Szwecji (powiaty: Kalmar, Blekinge, Skåne oraz Kronoberg),
 • Litwy (powiaty Klaipėda, Tauragė and Telšiai),
 • Polski (województwo pomorskie i zachodniopomorskie oraz subregion elbląski).

 

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Programu?

O dofinansowanie w ramach Programu Południowy Bałtyk 2014-2020 mogą ubiegać się projekty zrzeszające partnerów z minimum dwóch państw zaangażowanych w jego wdrażanie.

Partnerami mogą być:

 • władze lokalne i regionalne oraz ich zrzeszenia,
 • organizacje pozarządowe zaangażowane w tworzenie sieci transgranicznych,
 • firmy publiczne lub prywatne (o charakterze publicznym lub non-profit), zajmujące się gminną lub komunalną gospodarką środowiskową i energetyczną (odpady, woda, ogrzewanie, ochrona jakości powietrza),
 • organizacje pozarządowe działające w sektorze zarządzania i ochrony środowiska,
 • instytucje zarządzania zasobami leśnymi,
 • spółdzielnie rolnicze i wspólnoty mieszkańców,
 • stowarzyszenia formalne, klastry i sieci MŚP (posiadające osobowość prawną),
 • izby handlowe, agencje rozwoju, inkubatory biznesu, parki technologiczne i inne organizacje finansowe i wsparcia biznesu,
 • organizacje pozarządowe oraz organizacje badawczo-rozwojowe, świadczące usługi
  w ramach promocji i marketingu, badań i usług (np. szkolenia), turystyki i kultury,
 • organizacje pozarządowe promujące i świadczące usługi skupiające się na kwestiach związanych z innowacją,
 • szkoły, instytucje szkolnictwa wyższego i instytucje badawczo-rozwojowe,
 • przedsiębiorstwa transportu publicznego,
 • administracja infrastruktury transportowej,
 • biura zatrudnienia i administracja rynku pracy,
 • związki zawodowe i organizacje pracodawców,
 • organizacje pozarządowe działające w dziedzinie szkolenia i podwyższania kwalifikacji,
 • instytucje ochrony dziedzictwa narodowego, kulturowego i naturalnego,
 • instytucje edukacyjne.

 

 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl