Nabór projektów

W obecnej perspektywie finansowej obowiązują zamknięte nabory projektów ("call"/konkurs). Oznacza to, że wniosek może zostać złożony jedynie w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą. Terminy naborów projektów do poszczególnych osi priorytetowych będą ogłaszane na stronie internetowej www.interreg5a.info.

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl