Instytucje Programu

Na podstawie art. 21 Rozporządzenia (UE) nr 1299/2013 w powiązaniu z art.123 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, celem zarządzania Programem ustanowione zostały następujące instytucje:

  • Instytucja Zarządzająca, wykonująca jednocześnie zadania Instytucji Certyfikującej

          Ministerstwo Gospodarki, Budownictwa i Turystyki

          Meklemburgii – Pomorza Przedniego

          Referat 250 Europejska Współpraca Terytorialna Interreg

          Johannes-Stelling-Straße 14

          19053 Schwerin

 

  • Instytucja Audytowa

           Ministerstwo Finansów

           Meklemburgii – Pomorza Przedniego

           Referat Instytucja Audytowa EFRR

           Schloßstraße 9-11

           19053 Schwerin

 
Rolę partnerów uprawnionych do kontaktów z Instytucją Zarządzającą w zakresie wszelkich kwestii dotyczących wdrażania wspólnego Programu na obszarze wsparcia pełnią Koordynatorzy Krajowi Programu. Biorą oni udział w szczególności w planowaniu oraz w monitorowaniu i kierowaniu wdrażaniem wspólnego Programu.

Koordynatorzy Krajowi Programu:

  • ze strony polskiej - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
  • ze strony brandenburskiej - Ministerstwo ds. Europy i Ochrony Konsumentów. 

W realizacji swoich zadań Instytucja Zarządzająca posiłkuje się wsparciem Wspólnego Sekretariatu (WS), zlokalizowanego w Löcknitz, w którym zatrudnieni są polscy i niemieccy pracownicy.

WS w Löcknitz

c/o Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.
Ernst-Thälmann-Str. 4
D - 17321 Löcknitz

Przedstawiciele SGPEP w WS:

 

Ewa Lewoczko

ewa.lewoczko@pomerania.org.pl

Tel.: 0049 39754 529 22
Tel.: 0048 91 88 69 177

 

Agnieszka Lipińska

agnieszka.lipinska@pomerania.org.pl

Tel.: 0049 39754 529 23

Tel.: 0048 91 88 69 177

 
Ponadto w ramach struktur Programu utworzone zostały dwa Regionalne Punkty Kontaktowe (w Szczecinie i w Eberswalde), których zadaniem jest wsparcie WS w zakresie informacji i promocji.
We wdrażaniu Programu ważną rolę pełnią instytucje poświadczające kwalifikowalność poniesionych w ramach projektów wydatków - kontrolerzy z art. 23 Rozporządzenia (UE) nr 1299/2013. Rolę kontrolerów pełnią odpowiednio:

  •  dla polskich partnerów projektów - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki,
  • dla partnerów projektów z Meklemburgii - Pomorza Przedniego - Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern (Krajowy Instytut Wsparcia Meklemburgii - Pomorza Przedniego),
  • dla partnerów projektów z Brandenburgii - Investitionsbank des Landes Brandenburg (Bank Inwestycyjny Kraju Związkowego Brandenburgia).

 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl