Fundusz Małych Projektów w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A na lata 2004-2006. Podsumowanie.

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl