Dla kogo jest WS?

Dzięki polsko-niemieckiej obsadzie WS służy pomocą beneficjentom realizującym polsko-niemieckie projekty dofinansowane ze środków Programu Interreg V A oraz polskim i niemieckim partnerom, którzy chcieliby zacieśnić swoją współpracę w naszym regionie. Mogą oni zwracać się do pracowników z wszelkimi pytaniami i problemami, ci zaś  chętnie pomogą w ich rozwiązaniu, a także będą pośredniczyć w kontaktach z m.in.  Krajowym Instytutem Wsparcia czy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim.

WS odpowiada także za monitorowanie realizacji projektów. Pracownicy odwiedzają zarówno polskich jak i niemieckich partnerów, obserwując postępy we wdrażaniu poszczególnych projektów. Jest to dobra okazja do zgłaszania wszelkich ewentualnych problemów pojawiających się w trakcie realizacji postawionych sobie przez partnerów celów. WS z pewnością podejmie próbę pomocy w ich rozwiązywaniu.  

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl