Budżet i osie priorytetowe

 Szacunkowy podział alokacji finansowej programu na osie tematycze (OT) i poszczególne priorytety inwestycyjne (PI)

BUDŻET W MLN EURO

PROCENT BUDŻETU CAŁKOWITEGO

1. Wzmocnienie aktywności międzynarodowej oraz zdolności innowacyjnej niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku                    

9,972

12,02

1.1 Zwiększanie obecności niebieskiego i zielonego sektora MŚP z obszaru Południowego Bałtyku na rynku międzynarodowym poprzez wspólne działania transgraniczne

1.2 Poprawa transferu innowacji na rzecz niebieskiego i zielonego sektora MŚP poprzez wspólne działania transgraniczne

2. Wykorzystanie środowiskowego i kulturowego potencjału Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu

39,774

47,93

2.1 Wzmocnienie rozwoju zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego Południowego Bałtyku celem tworzenia obszarów zrównoważonej turystyki

2.2 Zwiększenie wykorzystania ekologicznych technologii w celu redukcji zanieczyszczeń w obszarze Południowego Bałtyku

3. Poprawa transgranicznej sieci połączeń na rzecz niebieskiego i zielonego transportu

15,789

19,03

3.1 Poprawa jakości oraz środowiskowe zrównoważenie usług transportowych w obszarze Południowego Bałtyku

4. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich na rzecz niebieskiego i zielonego sektora gospodarki

8,310

10,01

4.1 Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne

5. Zwiększenie zdolności współpracy instytucjonalnej lokalnych podmiotów w obszarze Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu

4,155

5,01

5.1 Poprawa zdolności współpracy instytucjonalnej lokalnych podmiotów w obszarze Południowego Bałtyku poprzez uczestnictwo w sieciach międzynarodowych

Pomoc Techniczna

4,979

6,00

BUDŻET CAŁKOWITY

82,979

100,00

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl